בדיקת רכב לפני קניה

מהי בדיקת רכב?

אילו אפשרויות עומדות בפניכם לבדיקת רכב משומש לפני קנייה? מה היתרון של מכון בדיקה על-פני מוסך? מי משלם על הבדיקה? איך להשתמש בתוצאות הבדיקה להחלטה ולמו"מ? מה בעצם בודקים? הכל על בדיקה לפני קניית רכב משומש.

מאת: צוות כלמוביל

מצאתם רכב שמתאים לצרכים ולתקציב שלכם? כעת הגיע הזמן לבדוק את המכונית לעומק, כדי לדעת באמת אם אפשר יהיה לסמוך עליה בהמשך הדרך ואם היא אכן שווה את המחיר המבוקש.
חשיבות הבדיקה לפני קניית רכב משומש והחלופות
בדיקה לפני קנייה חשובה לקונה משתי סיבות עיקריות: ראשית, מכון לבדיקה מצויד בכלי אבחון ובאנשי מקצוע ברמה גבוהה, שההתמחות שלהם היא גילוי תקלות ובעיות. הבדיקה מספקת תמונה מלאה ואמיתית של מצב הרכב המיועד לרכישה.
שנית, תוצאות הבדיקה הןבסיס מצוין למשא ומתן מדויק והוגן יותר על המחיר, מכיוון שמדובר במסמך משפטי שמעיד על מצב הרכב ועל קיומן או אי קיומן של תקלות  ברכב.
ניתן לבצע בדיקה לפני קנייה גם במוסך, אך בניגוד לבדיקה במכון הממצאים של מוסך אינם מסמך משפטי מחייב. אם בחרתם לחסוך את עלות הבדיקה במכון ולהסתפק בבדיקה זולה יותר במוסך, כדאי שתעשו זאת במוסך מוכר ואמין.
בין אם תבחרו לערוך בדיקה במכון ובין אם תסתפקו בבדיקה זולה יותר במוסך, חשוב שתבקרו גם במוסך שבו טופל הרכב ע"י המוכר ותתרשמו מהיסטוריית הטיפולים והתיקונים של הרכב.
לעומת זאת,  מכוני הבדיקה אינם מספקיםהערכה כספית לתיקונים הנדרשים שניתן לקבל ממוסך מוסמך (אשר יעיין בתוצאות הבדיקה וברכב), הנחוצה כדי להכניס את העלויות הנדרשות לתקציבהרכישה הכולל  (מפורט בהמשך).
יד שנייה מרופא? באמת?
במקרים רבים תפגשו מוכרי רכב שמחזיקים בידם מסמך עם תוצאות של בדיקה לפני קנייה, שבוצעה ע"י מישהו שכבר התעניין ברכב, או שהושגה באמצעות קשרים.
האם מסמך זה מייצג נאמנה את מצב הרכב? האחריות של מכון בדיקה ניתנתלמזמין הבדיקה. רק הבדיקה לפני הקנייה שאתם הזמנתם ושילמתם עבורה תבטיח לכם את הזכות לבוא בטענות/לתבוע את מכון הבדיקה אם יתברר כי הבדיקה היתה רשלנית ולא מקצועית.
מה חשוב לסכם עם המוכר לפני הבדיקה?
מחיר, הסדרי תשלום, מועדי העברה ומסירה ושאר פרטים הכרוכים ברכישת רכב משומש יש לסכם עם מוכר הרכב בכתב. חשוב במיוחד לכלולו במסמך בכתב הצהרה של המוכר לגבי מצב הרכב, ההסיסטוריה שלו כגון תאונות שבהן היה הרכב מעורב, פגיעות בשלדה וכיו"ב..  הצהרה זו אינה באה במקום הבדיקה אותה מומלץ לבצע בכל מקרה..
כיצד לבחור את המכון הנכון?
בישראל יש מכוני בדיקה מקצועיים רבים, המורשים בידי משרד התחבורה לערוך בדיקה לפני קניית רכב ולהנפיק מסמך תוצאות מחייב.
כדי להימנע מהונאות, נסו ככל יכולתכם לבחור את מכון הבדיקה בעצמכם, בלי לאפשר למוכר (שהוא, לעתים, סוחר מקצועי מוסווה) ליצור קשר עם המכון בדרך לשם. נסו להבין אם המוכר מסתודד או מתקשר באופן חשוד עם מי מאנשי המכון. על כל פנים, הקפידו שלא לערוך בדיקה לפני קנייה במכון שעליו המליץ המוכר ולהעדיף מכון אובייקטיבי.
מה בודקים?
במסגרת הבדיקה לפני קנייה עורכים אנשי המכון סדרה ארוכה של מבחניםשנועדו לבדוק את מצבו המכני של הרכב לקבלת תמונת מצב מדויקת ככל האפשר. יחד עם זאת, יש להביאבחשבון כי גם בבדיקה לפני קנייה היסודית ביותר תקלות פוטנציאליות רבות עשויות לחמוק מעיניו של הבוחן וממחשבי האבחון.
עיקרי הבדיקה:
מערכות מכניות וטכנולוגיות, מרכב, אביזרים ורכיבים בתא הנוסעים.
השוואה בין הפרטים המזהים ולנתונים שבמסמכי הרכב לרכב עצמו – התאמה של מספרי המנוע ומספר השלדה לרשום ברישיון הרכב.
אבחון הספק המנוע ורמת השחיקה שלו ביחס לנתוניו המקוריים באמצעות מערכות אלקטרוניות.
בדיקת נזילות, איזון ותקלות במערכת ההצתה.
תקינות פעולתה של תיבת ההילוכים. הבדיקה מתבצעת ע"י דימוי של נסיעה ולא באמצעותשל אבחון פנימי, כך ששחיקה בתיבהעשויה לחמוק מעיני הבודק.
בדיקת מערכת הפליטה והממיר הקטליטי. חשוב לדרוש מהבודק לבחון את פליטת המזהמים של הרכב, שייבדקו בכל מקרה בטסט הבא.
עוד ייבדקו מערכת החשמל, מערכת קירור המנוע, התאורה, מיזוג האוויר ומערכת הבלימה.
בתוך תא הנוסעים תיערך בדיקה יסודית של המערכות השונות ושל בקרי ההפעלה.
אחד הרכיבים המשמעותיים שנחקרים בעת הבדיקה לפני קניית רכב הוא שלדת הרכב והמרכב. הבוחן בודק אם קורות השלדה שלמות ומנסה לאתר עקבות של תאונה שעיוותה את השלדה. בנוסף,בעת הבדיקה לפני קנייה יעבור הבוחן על חלקי הגוף השונים וינסה לזהות צביעה מאוחרת שמסתירה תיקוני נזקים בעקבות תאונות דרכים.
בדיקה לפני קניית רכב: משמעות התוצאות?
תוצאות הבדיקה יימסרו לכם הן על גבי מסמך והן בעל פה. המסמך הוא מסמך משפטי שמחייב את מכון הבדיקה באחריות על ליקויים שלא גילה במהלך הבדיקה. מסיבה זו ישנה לעתים נטייה במכוני בדיקה למהר ולסמן שישנם ליקויים  גם במקרים שהליקויים לא משמעותיים.
דילוג לתוכן